اگر آپنه خواب درمان نشود چه اتفاقی می افتد؟

همه می دانند که توقف تنفس در زمان خواب که آپنه خواب نامیده می شود، موضوعی نیست که بتوان نادیده گرفت – این مشکل استراحت شبانه را مختل می سازد، باعث خواب آلودگی شما در طول روز می شود، باعث بروز مشکل در فشار خون می شود و مشکلات قلبی نیز در پی خواهد داشت. …

اگر آپنه خواب درمان نشود چه اتفاقی می افتد؟ ادامه »