آیا افزایش قند خون باعث تخریب اعصاب محیطی می شود؟( نوروپاتی دیابتی چیست )

دیابتیک نوروپاتی آسیب اعصاب ناشی از دیابت و یا قند خون می باشد. قند خون بالا همه اعصاب بدن را تحت تاثیر قرار می دهد ولی در نوروپاتی دیابتی اعصاب محیطی پاو دست ها گرفتار می شوند، این آسیب اعصاب محیطی می تواند خود را به صورت درد های شدید و بی حسی در اندام …

آیا افزایش قند خون باعث تخریب اعصاب محیطی می شود؟( نوروپاتی دیابتی چیست ) ادامه »