نشانه های در خطر بودن یک رابطه عاشقانه

بیشتر روابط دارای تاریخ انقضا هستند. رابطه در حال اتمام مانند کشتی در حال غرق است. اما پایان یک رابطه در یک شب اتفاق نمی افتد، بلکه طی زمان رخ می دهد، با مجموعه ای از رویدادها که طبق نظم رخ نمی دهند و همه این اتفاقات به یک مسئله ختم می شوند، ناراحتی و …

نشانه های در خطر بودن یک رابطه عاشقانه ادامه »