چگونه پس از اتمام یک رابطه به آرامش روحی برسیم؟

بخشی از من درد و رنج ناشی از اتمام یک رابطه را به یاد نمی آورد. بخشی دیگر تمام جزئیات مربوط به حس تنهایی و عذاب را به خاطر می اورد. به هرحال درد و رنج و احساس تنهایی ناشی از اتمام یک رابطه طبیعی است، اما رهایی ار این درد غیر ممکن نیست و …

چگونه پس از اتمام یک رابطه به آرامش روحی برسیم؟ ادامه »