co sleeping

آیا باید حتماً اتاق خواب کودکم را جدا کنم؟

    آیا حتماً باید اتاق کودک خود را جدا کنیم؟ بدترین چیز در دنیای تربیت فرزند روبرو شدن با اطلاعاتی است که بنای علمی ندارد و مادر را مجبور به انجام کاری می کند که با فرهنگ و بافتی که در آن بزرگ شده است متفاوت است. ما انسانها در فرهنگهای مختلف زندگی می …

آیا باید حتماً اتاق خواب کودکم را جدا کنم؟ ادامه »