در مورد اگزما چقدر می دانید؟

اگزما، عارضه پوستي است که علاوه بر خشک‌کردن پوست با ايجاد بثورات قرمز و خارش‌دار، فرد مبتلا را در وضعيت بدي قرار مي‌دهد. اين عارضه پوستي معمولاً با استرس‌هاي عصبي، عادت‌ماهيانه، مصرف برخي غذاها، تغييرات آب‌و‌هوايي و برخی داروها و حتي دماي محیط خانه مي‌تواند تشديد شود…   با  این حال مقابله و زندگي با …

در مورد اگزما چقدر می دانید؟ ادامه »