از کجا باید بفهمیم به رشد اجتماعی رسیده ایم؟

  شاخص های رشد اجتماعی 1)استقلال استقلال یکی از نخستین نشانه های رشد اجتماعی است یعنی اینکه فرد توانایی آن را داشته باشد که گاهگاهی هم تنها باشد و از این تنهایی لذت ببرد و منتظر پیدا کردن دوست و همکار نباشد.   2) حد استقلال استقلال ویژه گی مهمی در رشد اجتماعی است اما …

از کجا باید بفهمیم به رشد اجتماعی رسیده ایم؟ ادامه »