نتایج جستجوی «ترک قرص خواب»

غلبه بر اعتیاد به مواد( بخش سوم)

درحالی که هوشیار شدن در مورد وابستگی به مواد، نخستین گام مهم است اما تنها آغاز فرایند بازیابی است. در طول دوره ی بازیابی و ترک مواد، مغز نیاز به ترمیم و بازسازی ارتباطاتی دارد که در طول مصرف مواد تغییر کرده است. در طول این زمان ، گرایش به مصرف مواد تشدید خواهد شد، …

غلبه بر اعتیاد به مواد( بخش سوم) ادامه »

درمان شب ادراری

_   ارزیابی وقتی شب ادراری به عنوان شکایت اصلی و یا به عنوان یک تشخیص اتفاقی طی ارزیابی مشکلات کودک مشخص شد، باید ارزیابی روانشناختی در بر گیرنده عناصر اختصاصی مربوط به شب ادراری صورت پذیرد. انجام معاینه جسمی ضروری است، لوزه ها یا آدنوئید بزرگ شده، اتساع مثانه، توده مدفوعی، غیر طبیعی بودن دستگاه …

درمان شب ادراری ادامه »