سکسولوژی

فتیشیسم پوشک

فتیشیسم پوشکی چیست؟

فتیشیسم پوشک از انواع اختلالات شخصیتی-جنسی ست که گاهی فرد رفتارهای بچه گانه از خود نشان می دهد. در متن زیر، نحوه شناخت و برخورد با افراد مبتلا به فتیشیسم پوشک و خصوصیات آنها+ علل این رفتار را بیان کرده ایم. www.gyrusclinic.com