سلامت روان:اصول اساسی یک زندگی

1) بیایید در حال زندگی کنید درست است که گذشته ما روزی امروز ما بوده است ، اما سعی کنید در حال زندگی کنید. ******** 2) به اینکه دیگران در مورد شم چه فکری می کنند اهمیت ندهید. ******** 3)به خودتان فرصت دهید چرا که با گذشت زمان ، خیلی از مشکلات حل خواهد شد. …

سلامت روان:اصول اساسی یک زندگی ادامه »