Bakhtyar

اختلال کم توجهی - بیش فعالی ADHD چگونه زندگی جنسی شما را تحت تاثیر قرار می دهد

اختلال کم توجهی – بیش فعالی ADHD چگونه زندگی جنسی شما را تحت تاثیر قرار می دهد

برخی از داروهای ADHD ممکن است توانایی شما برای تمرکز و لذت بردن از رابطه جنسی افزایش دهند. در حالی که برخی دیگر از این داروها منجر به از دست رفتن میل جنسی یا ناتوانایی جنسی می شوند.

درمان اختلالات روانپریشی در کلینیک جایروس

اختلالات روانپریشی | انواع اختلالات روان پریشی

احتلالات روانپریشی مشکلی است که در آن فرد مبتلا قادر نیست فرقی میان واقعیت و خیال بگذارد. این علامت اختلالات روانی جدی است. افرادی که در معرض سایکوز هستند ، دچار توهم و خیالات می شوند.    

درمان سرگیجه | سرگیجه | درمان های خانگی

درمان سرگیجه | سرگیجه | درمان های خانگی  

درمان سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم که بر اثر رسوب هایی که در گوش داخلی شما ایجاد می شود اتفاق می افتد، با از بین بردن رسوب ها درمان می شود.  گوش داخلی حس تعادل بدن رابر عهده دارد. 

درمان اختلال بیش فعالی کمبود توجه

درمان اختلال بیش فعالی کمبود توجه  (ADHD)  در کودکان

زمانی که فرزند شما بیش از حد غیرقابل کنترل می شود، از یک مهلت زمانی استفاده کنید. خارج کردن کودکان از محیط و وضعیت استرس زا می تواند در یادگیری نحوه واکنش به موقع به او کمک کند.