چرا کمال­ گرایی خوب نیست؟

 

چرا کمال­گرایی خوب نیست؟

در شرایط پرفشار، هورمون استرس در افراد کمال­گرا افزایش می­یابد

 

  • نتایج یک مطالعه آزمایشی نشان داد که در موقعیت­های دشوار، افراد کما­ل گرا نسبت به افرادی که استاندارهای قابل دستیابی دارند؛ استرس بیشتری را تجربه می­کنند.

این مطالعه توسط محققان آلمانی و سوئیسی چون پترا ریتز، دکترای روانشاسی بالینی و بخش رواندرمانی دانشگاه زوریخ سوئیس انجام شده است. آنها به مطالعه کمال­گرایی بر روی 50 مرد سالم به لحاظ روانی و فیزیکی با میانگین سنی 42 سال پرداختند. در آزمایشگاه، مردان به پرسشنامه 35 سوالی کمال گرایی درباره استانداردهای شخصی و نگرانی­هایشان درباره اشتباه کردن پاسخ دادند. پرسشنامه کمال­گرایی نشان داد که 24 نفر از مردان معیارهای کمال­گرایی را دارند. این افراد نسبت به سایر اعضای گروه نمونه احساس خستگی و اضطراب بیشتری را گزارش نمودند.

علاوه بر آن از  افراد شرکت کننده در مطالعه،  نمونه خون و بزاق نیز گرفته شد. محققان سطح هورومون استرس کورتیزول و سایر مواد شیمیایی مرتبط با استرس را اندازه­گیری کردند. هیچ تفاوت معناداری میان نمونه ­های بزاق و خون دو گروه افراد نمونه مشاهده نشد. اما این نتایج زمانی که محققان افراد را در موقعیت استرس­ زا قرار دادند؛ تغییر کرد.

کمال­گرایی در شرایط استرس ­زا

این افراد در دو موقعیت استر­س­زا قرار گرفتند: 1- مصاحبه شغلی  2- پاسخ دادن شفاهی به یک سوال ریاضی در برابر دو مخاطب مرد و زن

محققان همچنین فشار خون و ضربان قلب افراد را طی انجام آزمون ارزیابی کردند. پس از آن مردان برای یک ساعت در یک اتاق آرام منتظر ماندند و نمونه­ های بزاق و خون آنها چندین بار در طول زمان گرفته شد.

  • سطح هورمون کورتیزول بزاق در افراد کمال­گرا در طول تست افزایش یافت و تا حدود 20 دقیقه نیز در سطح بالا باقی ماند. این در حالی است که این مدت زمان برای مردانی که کمال­گرایی پایین تری داشتند حدود ده دقیقه کمتر بود.
  • یک ساعت پس از انجام آزمون، مردان کمال­گرا هنوز هم سطح کورتیزول بزاق بالاتری نسبت به سایرین داشتند.

 

لینک منبع

https://www.webmd.com/balance/news/20070504/why-perfectionism-isnt-perfect

 

 

   مترجم: دکتر زهرا بابایی، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی