درمان سرگیجه | سرگیجه | درمان های خانگی

درمان سرگیجه | سرگیجه | درمان های خانگی  

درمان سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم که بر اثر رسوب هایی که در گوش داخلی شما ایجاد می شود اتفاق می افتد، با از بین بردن رسوب ها درمان می شود.  گوش داخلی حس تعادل بدن رابر عهده دارد. 

درمان سرگیجه | سرگیجه | درمان های خانگی   بیشتر بخوانید »