دکتر زهرا بابایی، روانشناس بالینی

بسمه تعالی

 

 

نام :  زهرا                  نام خانوادگي :  بابایی

 

سوابق تحصيلي:

 

ديپلم :                      علوم تجربی (مهر 83 تا تیر 87)           معدل: 68/19

دبیرستان دانشگاه صنعتی اصفهان

كارشناسي :                روان شناسی بالینی (مهر 87 تا مرداد 91)          معدل: 35/18

دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی

رتبه اول در بین دانشجویان ورودی 1387

كارشناسي ارشد :       روانشناسی بالینی ( مهر 91 تا بهمن 93)           معدل: 84/18

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روانشناسی بالینی

 

عنوان پایان نامه M.A :   عاطفه مثبت و منفی و نقش میانجی توجه متمرکز بر خود و کنترل توجه در پیش‌بینی شدت علائم اضطراب اجتماعی( دفاع با نمره 20 در سال 1391)

 

دکتری:                          دکتری روانشناسی بالینی

معدل 19

افتخارات :

 • کسب رتبه 2 در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت علوم و پذیرفته شده در دانشگاه تهران (آزمون سال 90-91).
 • کسب رتبه 19 در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت و پذیرفته شده در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • پذیرفته شده در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان به عنوان استعداد درخشان
 • کسب رتبه 11 در کنکور دکتری روان شناسی در سال 1394 و پذیرفته شده در رشته روان شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق شغلی و اجرایی :

 • گذراندن دوره­های کارورزی (تحت سوپرویژن) در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: بیمارستان روانپزشکی رازی، کلینیک توانبخشی اخوان و مرکز مشاوره سینا

( مهر 91 تا بهمن 93).

 • گذراندن دوره­های کارورزی (تحت سوپرویژن) در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی و بیمارستان روانپزشکی نیایش ( مهر 95 تا مهر 96).
 • عضو کمیته اجرایی هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1393.
 • عضو کمیته اجرایی پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت 1394.
 • عضو کمیته اجرایی هفتمین کنگره کلی آسیب شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1395.

 

سوابق پژوهشی : 

 • بابایی، زهرا؛ رفیعی نیا، پروین.(1392). مقایسه باورهای فراشناختی و دشواری در نظم جویی هیجان در افراد وابسته به مواد وبهنجار. مجله روانشناسی بالینی،5(20)،63-71.
 • همکاری در طرح روایی و اعتبار مدل تقویت شده شناختی رفتاری برای اختلال پراشتهایی روانی در فرهنگ ایرانی. طرح تصویب شده در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. 1392.
 • بابایی، زهرا؛ صرامی، نسیبه؛ جمشیدی فر، اکرم؛ محمد صادق، عاطفه؛ پورشریفی، حمید. (1394). باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در دانشجویان دارای علائم اضطراب اجتماعی. پوستر ارائه شده در پنجمین کنگره انجمن روان شناسی( ویژه نامه روانشناسی معاصر).
 • محمدصادق، عاطفه؛ جمشیدی فر، اکرم؛ بابایی، زهرا؛ پورشریفی، حمید. (1394). سبک های هویت ، عملکرد خانواده و گرایش به اعتیاد در دانشجویان. پوستر ارائه شده در پنجمین کنگره انجمن روان شناسی( ویژه نامه روانشناسی معاصر).

Babaei, Zahra.,rezaei dogaheh, ebrahim., dolatshahi, behrooz, pourshahbaz, abbas.(2014). The relationship between negative and positive affectivity, self- focused attention and attentional control with severity of social anxiety symptoms. practice in clinical psychology, 2(3).177-182.

 • فردوسی، سیما؛ بابایی، زهرا و بهزادپور، سمانه. (1395). نقش باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در پیش بینی علائم اضطراب اجتماعی در دانشجویان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. مقاله در مرحله داوری
 • زرانی، فریبا؛ بهزادپور، سمانه؛ بابایی، زهرا. (1395). تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی، مجله رویش روانشناسی، پذیرفته شده و آماده انتشار
 • بابایی، زهرا.(1395). نقش روانشناسان در طب تسکینی، مجله دانش روانشناسی. مقاله در دست داوری

Mahmoodi, Maryam; Moloodi, Reza, Ghaderi, Ata: babaee, Zahra; Saleh, Zeinab; Alasti, Haniye ;Naghashian, Farnush & Mohammadpour, Zinat. (2016). The Persian Version of Eating Disorder Examination Questionnaire and Clinical Impairment Assessment: Norms and Psychometric Properties for Undergraduate Women. Iran J Psychiatry ,11(2), 67-74.

 

دوره های آموزشی

 • گارگاه آموزشی درمان فراشناختی اختلال های هیجانی
 • دوره کامل تربیت درمانگر خانواده و زوج
 • کارگاه آموزشی کاربرد و تفسیر تستMMPI
 • کارگاه آموزشی توانبخشی شناختی در مشکلات نقص توجه و بیش فعالی
 • کارگاه آموزشی نرم افزار AMOS
 • کارگاه آموزشی درمانهای غیردارویی سوءمصرف مواد ویژه روانشناسان
 • کارگاه آموزشی آسیب شناسی و درمان اعتیاد

شرکت در همایش :

 • شرکت در پنجمین کنگره انجمن روان شناسی ایران، اردیبهشت 1394
 • شرکت در هفتمین کنگره کلی آسیب شناسی خانواده، اردیبهشت 1395.