معرفی یکی از بهترین روانشناسان| دکتر مریم فلاحت پیشه

رزومه خانم دکتر مریم فلاحت پیشه، یکی از روانشناسان مرکز جایروس را با هم میبینیم.

دکتر مریم فلاحت پیشه روانشناس
دکتر روانشناس بالینی
  • سوابق آموزشی

مقطع تحصیلیرشته- گرایشنام محل تحصیلمعدل کلسال شروعسال خاتمه
دیپلمعلوم تجربیفرزانگان (سمپاد)02/191388
کارشناسیروانشناسی بالینیدانشگاه تهران45/1713881392
کارشناسی ارشد

 

روانشناسی بالینی(خانواده درمانی)دانشگاه شهید بهشتی49/1813921394
دکتری تخصصیروانشناسی بالینی

(اولین وروردی دکترای بالینی در پژوهشکده خانواده، در کشور)

دانشگاه شهید بهشتی14/19

(بالاترین معدل در بین دانشجویان دکتری ورودی 95)

1395در مرحله اجرای پایان نامه

 

  • مهارت های زبان خارجی: عالی

 ReadingListeningSpeakingwriting
انگلیسیExcellentExcellentVery goodVery good
آلمانیGoodModerateModerateElementary

 

نمره کل آزمون بین المللی تافل

 

مهارت خواندن و درک مطلبمهارت گوش دادن و درک مطلبمهارت صحبت کردن و مکالمهمهارت نوشتن
104 از 120

(میانگین نمره افراد درکشورهای دنیا، 84 می باشد)

26 از 3026 از 3025 از 3027 از 30

سوابق آموزشی، اجرایی، خدماتی

 عنوان کارگاهمحل برگزاریمجموع ساعات برگزاریمدرس
برگزاری کارگاه به عنوان مدرساجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته در پژوهش های کیفیدانشگاه شهید بهشتی6 ساعتمریم فلاحت پیشه بابلی
برگزاری کارگاه به عنوان مدرسآموزش مهارت های ارتباطی به زوحینکلینیک نگاه نو4 ساعتمریم فلاحت پیشه بابلی
برگزاری کارگاه به عنوان مدرسآموزش مدیریت رفتاری والدینکتابخانه امیرپازواری شهرستان بابلسر12 ساعتمریم فلاحت پیشه بابلی
برگزاری کارگاه به عنوان مدرسآموزش مهارت های ارتباطی به زوجینکتابخانه امیرپازواری شهرستان بابلسر12 ساعتمریم فلاحت پیشه بابلی
برگزاری کارگاه به عنوان مدرسحل تعارضات زناشویی همراه با پرسش و پاسخدانشگاه شهید بهشتی4 ساعتمریم فلاحت پیشه بابلی
برگزاری کارگاه به عنوان مدرسنمی توانم فراموشش کنمدانشگاه شهید بهشتی4 ساعتمریم فلاحت پیشه بابلی
برگزاری کارگاه به عنوان مدرسمحکم در آغوشم بگیرمرکز مشاوره رامان16 ساعتمریم فلاحت پیشه بابلی
شرکت در کارگاه آموزشیدوره مقدماتی و پیشرفته نوروفیدبکدانشگاه تهران24 ساعتدکتر رضا رستمی- معصومه کریمی
شرکت در کارگاه آموزشیمداخلات روانشناختی در زوج های دچار خیانتدانشگاه شهید بهشتی8 ساعتدکتر فرشته موتابی
شرکت در کارگاه آموزشیتیپ شناسی شخصیت (اینیاگرام)

 

کلینیک روانمهر12 ساعتدکتر مهدی منوچهری
شرکت در کارگاه آموزشیتربیت جنسی کودکدانشگاه شهید بهشتی8 ساعتدکتر محمد آرش رمضانی
شرکت در کارگاه آموزشیتربیت مشاور تحصیلی

 

کلینیک روانمهر8 ساعتسپیده جلوخانی
شرکت در کارگاه آموزشیدوره خانواده درمانی سیستمیک و مصاحبه، تشخیص و درمان اختلالات جنسیکلینیک کیهان16 ساعتدکتر محمود چمنی زاده – دکتر محسن دهقانی
شرکت در کارگاه آموزشی

 

تشخیص و درمان اختلالات خوردندانشگاه شهید بهشتی8 ساعتدکتر معصومه موسوی
شرکت در کارگاه آموزشی

 

Systematic review and meta-analysisدانشگاه شهید بهشتی80 ساعتدکتر عباسعلی کشتکار
شرکت در کارگاه آموزشی The externship course of emotionally focused couple therapyدانشگاه شهید بهشتی30 ساعتKyriaki Polychroni

&

Lieven Migerode

شرکت در کارگاه آموزشیHold me tightدانشگاه شهید بهشتی16 ساعتژیلا بهناد
ارائه ژورنال کلاب در دوره دکتریعنوان:

Female-to-Male Transsexual Individuals Demonstrate Different

Own Body Identification

پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی2 ساعتمریم فلاحت پیشه بابلی

 

 4-سوابق پژوهشی

– مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانس‌ها و سمینارها و همایش‌های داخلی و خارجی

عناوین مقالاتعنوان مقالهعنوان مجله و سال انتشارنام نویسندگان

(نویسنده مسئول مقاله با علامت *مشخص شده است)

مقالات علمی -پژوهشی (داخلی و خارجی)چاپ شده

 

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر بهبود علایم بیماران مبتلا به افسرده خوییمجله مراقبت و سلامت- زمستان 1394مجتبی حبیبی*-مصطفی اکبری پوربهادران- مریم فلاحت پیشه بابلی- محمد نریمانی- حسین عابدی پریجا
پدیدارشناختی تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت در مورد تجربیات ذهنیمجله سلامت اجتماعی-تابستان 1394مریم فلاحت پیشه بابلی- مجتبی حبیبی*– منصوره السادات صادقی- محمود شمشیری
پایایی، روایی و ساختار عاملی آزمون غربالگری مصرف موادمجله سلامت اجتماعی- پاییز 1394سید هادی سید علی تبار- مجتبی حبیبی*– مریم فلاحت پیشه- موسی آروین
اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از

بیماران روانپزشکی

 

 

 

مجله سلامت اجتماعی- زمستان 1394سیدهادی سیدعلی تبار*– مریم فلاحت پیشه- مجتبی حبیبی- موسی آروین
چاپ شدهنقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش­بینی تعهد زناشویی

 

فصلنامه اندیشه و رفتارمریم ملک آسا، پریسا سادات سید موسوی*، منصوره السادات صادقی، مریم فلاحت پیشه
چاپ شدهتبیین تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت از خانواده نابسامان: یک مطالعه پدیدارشناسیمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمریم فلاحت پیشه بابلی- مجتبی حبیبی*– محمود شمشیری- منصوره السادات صادقی
چاپ شدهبررسی میزان،انگیزه ها و ادراک پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی بر مبنای کیفیت رابطه دلبستگی و ادراک طرد و کنترل والدینی در نوجوانان

 

فصلنامه خانواده پژوهیپریسا سادات سید موسوی، مریم فلاحت پیشه، بهاره انجم شعاع
تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت از واکنش خود و خانواده در مقابل فرار از خانه: یک مطالعه کیفیتحقیقات کیفی در علوم سلامت- دانشگاه علوم پزشکی کرمانمریم فلاحت پیشه بابلی- مجتبی حبیبی- محمود شمشیری*– منصوره السادات صادقی
پذیرفته شدهپایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس ارزیابی چند مرحله ای رضایت از همسرمجله پژوهش و سلامتسید هادی سیدعلی تبار- مجتبی حبیبی*– علی سروستانی- مریم فلاحت پیشه
پذیرفته شدهپایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس رفتارهای پرخطر CORBY

 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلامسیدهادی سیدعلی تبار- علی سروستانی*– مجتبی حبیبی- کبری قادری- مریم فلاحت پیشه
مقاله ارائه شده در کنفرانس خارج از کشورپذیرفته شده- ارائه شده به شکل پوسترLived Experiences of Runaway Girls: A Hermeneutic Phenomenological StudyEuroSciCon Conference on psychiatry and psychologyMaryam Falahatpishe
مقاله ارائه شده در کنفرانس داخلیپذیرفته شده- ارائه شده به شکل پوسترنقش حمایت خانواده و جو عاطفی خانواده در پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانانسومین همایش ملی آسیب های اجتماعی خانواده و زنان-دانشگاه مازندران- سوم اردیبهشت 1393ایرج مختارنیا- مریم فلاحت پیشه بابلی- زهرا شهابی-  هادی پژوهش نیا

 

*مقالات در دست داوری در مجلات ISI:

1-Individualism in Attention and Collectivism in Memory among Iranian Youth

2-Iranian affective picture system (IRAPS): preparation and normative the data

3- Cognitive bias remediation in individuals with general anxiety disorder: behavioral and neurocognitive outcomes

4- Social Cognition Scale (SCS): Development and Validation.

 

  • سوابق درمانی (شغلی)

محل فعالیتسمتآدرس
کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتیدرمانگراوین، دانشگاه شهید بهشتی
مرکز مشاوره بلوار (مربوط به دانشگاه شهید بهشتی)درمانگربلوار کشاورز
مرکز مشاوره آرمانا 2 (تخصصی زوج و خانواده)درمانگرمیرداماد
کلینیک مادر و کودک  (مربوط به دانشگاه شهید بهشتی)درمانگراکباتان
مرکز مشاوره شماره 1 (مربوط به دانشگاه شهید بهشتی)درمانگراوین- دانشگاه شهید بهشتی
مرکز مشاوره راماندرمانگرزعفرانیه
مرکز مشاوره هیلاندرمانگرشاهین شمالی
مرکز مشاوره طرحی نودرمانگرسمیه
مرکز روانشناسی و روانپزشکی مهرآییندرمانگرقلهک
بیمارستان روانپزشکی روزبهکارورز (بهار 1397)

 

6-حضور در جشنواره های علمی معتبر  

ردیفعنوان جشنواره نهاد برگزارکننده تاریخ برگزاری
1ششمین کنگره آسیب شناسی خانواده و دومین جشنواره ملی خانواده پژوهیپژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی19-16 اردیبهشت 1393
2Youth to youth in drug abuse preventionPresidency drug control headquarters and the Colombo plan1-2 November 2010
 هشتمین کنگره آسیب شناسی خانوادهپژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی9 و 10 اردیبهشت 1397

 

 7- امتیاز پایان نامه

– دوره کارشناسی

عنوان پروژه یا پایان نامهنام استاد راهنماامتیازنمره
قابل قبولخوببسیار خوبعالی
سیر تحولی نظریه های روابط موضوعی و ارتباط آن با نوروسایکوآنالیزدکتر رضا رستمی20

– دوره کارشناسی ارشد

عنوان پروژه یا پایان نامهنام استاد راهنماامتیازنمره
قابل قبولخوببسیار خوبعالی
شناخت پدیده فرار از خانه: کاوشی در تجارب زیسته دختران کانون اصلاح و تربیتدکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد20

 -دوره دکترای تخصصی

عنوان پروژه یا پایان نامهنام استاد راهنما
شناسایی تکالیف تحولی و مراحل چرخه زندگی خانوادهدکتر فرشته موتابی

دکتر محمدعلی مظاهری

 7 -طرح های پژوهشی تایید شده در سطح ملی

 عنوان طرحمجری اصلی طرحسمت اجرایی
پذیرفته شدهبررسی مقایسه ای میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی 7-5 ساله در مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهای کاهش آن 

 

دکتر رضا پورحسین

 

 

همکار

8-سوابق تدریس

محل تدریسنوع درس و تعداد واحدمقطع دانشجویانزمان
دانشگاه علم و فرهنگرواشناسی بالینی (سه واحد)کارشناسی ارشدنمیسال اول تحصیلی 1398-1397

 9- افتخارات

عنواننام استاد راهنمامحل تاریخ
دستیار پژوهشیدکتر مجتبی حبیبیپژوهشکده خانواده-دانشگاه شهید بهشتیاز 30/08/1392 لغایت 30/09/1394
دستیار پژوهشیدکتر پریسا سادات موسویدانشگاه شهید بهشتیاز 1/07/1395 لغایت 30/09/1395
دستیار پژوهشیدکتر منصوره السادات صادقیدانشگاه شهید بهشتیاز 1/10/1395 لغایت 29/12/1395

 10- داوری تخصصی مقالات علمی پژوهشی

1) فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی:

-نقش فضیلت های زناشویی در ارتقای بهزیستی روانشناختی و مقابله با دلزدگی زناشویی در متأهلین شهر تهران

-اثربخشی مشاوره راه‌حل محور بر کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان ناسازگار

-پیش بینی گرایش به طلاق عاطفی براساس ویژگی هایی شخصیتی، باورهای فراشناختی و بلوغ عاطفی زوجین

2) مجله سلامت و مراقبت دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

-بررسی تاثیر عصاره گل محمدی بر اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی بستری در بخش مراقبت ویژه قلب

 11- علایق تخصصی

اجرا و تحلیل پژوهش با روش تحقیق کیفی و میکس متد
انجام پژوهش های نوروساینتیفیک در حوزه social neuroscience
زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار، مشاوره پیش از ازدواج
درمان انفرادی بزرگسال با رویکرد دلبستگی مدار و MBT

 


بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب و نوبت انجام تست خواب ☎ 02122648627

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021


درمان بی خوابی در منزل بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی بدون دارو آنلاین

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)