خانه / هنر درمانی (برگه 5)

هنر درمانی

بهبود هوش هیجانی در بیماران روان پریش با کمک هنر درمانی

هوش

هوش هیجانی به عنوان « توانایی ابراز و درک احساسات و عواطف خود و دیگران، تمییز هر یک از احساسات از هم و استفاده از این اطلاعات برای هدایت افکار و اعمال» تعریف شده است. خود مدیریتی و هوش هیجانی ...

متن کامل »