خانه / آموزش / نوزاد جدید

نوزاد جدید

نوزاد جدیدReviewed by سحر پهلوان نشان (روانشناس) on Sep 12Rating:

پس از تولد یک نوزاد، بسیاری از خواهر و برادرهای بزرگتر حسادت می کنند و ممکن است درجاتی از دشمنی و خصومت را نسبت به خواهر یا برادر تازه متولد شده ی خود نشان دهند. فرزندان دیگر همچنین ممکن است در رفتارهای خود پس رفت داشته باشند. برای مثال، اگر برای دستشویی رفتن آموزش دیده اند، پس از تولد نوزاد دوباره شروع به کثیف کردن خود می کنند. کودکان دیگر ممکن است با واپس کشیدن خود یا پرداختن به رفتارهای توجه طلبانه ای نظیر بهانه گیری و خواستن وقت بیشتر از والدینشان عکس العمل نشان دهند. این امر برای والدین دشوار است زیرا آنها سعی می کنند نیازهای جدید نوزاد را برآورده کنند. خوشبختانه، شما می توانید هنگامی که در انتظار یک فرزند دیگر هستید، گام هایی را برای کمک به فرزند بزرگترتان بردارید تا او خود را با خواهریا برادر جدیدش سازگار کند و از این گونه هم چشمی ها کاسته شود:

 • فرزندتان را برای آنچه که در انتظارش هستید آماده کنید. به دقت توضیح دهید که وقتی در بیمارستان هستید چه اتفاقی خواهد افتاد و چه کسی از او مراقبت خواهد کرد. سعی کنید همه ی جزئیات را بیان کنید تا او دچار نگرانی و دغدغه ی خاطر نشود. همچنین توضیح دهید که نوزاد جدید چه طور خواهد بود. به او بگویید که نوزادها زیاد گریه می کنند و همچنین بسیار می خوابند. بگذارید او بداند با اینکه وقت زیادی را برای مراقبت از نوزاد خواهید گذراند ، ولی او را کمتر دوست ندارید.
 • بگذارید فرزندتان شما را در ویزیت های قبل از زایمان همراهی کند وبه صدای قلب نوزاد گوش دهد. فرزندتان را در رویدادهای قبل از زایمان دخالت دهید و به او اجازه دهید به طور فعال شرکت کند. شنیدن صدای قلب یا دیدن تصویر سونوگرافی می تواند به او کمک کند که بفهمد واقعاً یک نوزاد در راه است.
 • درصورت امکان ، چند ماه قبل از آمدن نوزاد هر تغییر مهمی را درخانه ایجاد کنید. اگر فرزندتان از تختخواب لبه داری استفاده می کند که شما آن را برای نوزاد در نظر گرفته اید، چندماه قبل از آمدن نوزاد، آن تخت را از اتاق فرزندتان خارج کنید. به جای اینکه بگویید تخت لبه دار را برای نوزاد در نظرگرفته اید، آن را بایک تخت بزرگ کودک عوض کنید. همچنین اگر هر تغییر که می خواهید در اتاق ایجاد کنید بر فرزندتان تأثیر می گذارد، قبل از زمان مقرر آنها را سامان دهید.
 • از سوال کردن از کودک درمورد اینکه خواهر می خواهد یا برادر، بپرهیزید. او در این مسئله هیچ انتخابی ندارد! اگر “نه” بگوید، شما واقعاً در آن گیر خواهید کرد.
 • معمولاً بهتر است صبر کنید و بگذارید فرزندتان از بارداری شما درسه ماهه ی دوم که بیشترین خطر سقط جنین گذشته است با خبر شود. توضیح دادن سقط جنین برای یک خردسال می تواند بسیار دشوار باشد.
 • سعی کنید در باره ی همبازی بودن نوزاد با فرزند بزرگترتان کمتر صحبت کنید. زمان زیادی طول می کشد تا یک شیرخوار بتواند با خواهر یا برادر بزرگترش بازی کند. وقتی که نوزاد متولد می شود و نمی تواند توپی پرتاب کند یا بازی های دیگری را به یکباره انجام دهد، فرزند بزرگتر شما ممکن است دلسرد بشود.
 • سعی کنید درحدود زمانی که نوزاد قرار است بیاید، درمورد فرزندتان متعهد کارهای جدید مربوط به رشد ، مانند آموزش دستشویی، نشوید. اگر به فرزندتان آموزش دستشویی نداده اید ، این آموزش را، چند ماه قبل از آمدن نوزاد شروع کنید یا اینکه تا چند ماه پس از تولد نوزاد صبر کنید.

شما می توانید از توصیه های زیر پس از تولد نوزاد جدید استفاده کنید:

 • درصورت امکان، اجازه دهید کودکتان نوزاد را در بیمارستان ببیند. مقررات ویژه ی بیمارستان برای عیادت و/ یا برنامه هایی را که برای خواهر یا برادرهای نوزادان دارد، بررسی کنید.
 • اجازه دهید فرزندتان به شما در کارهای نوزاد کمک کند. سعی کنید هنگامی که فرزند بزرگترتان به شما کمک می کند، با توجهات و تحسین های مکرر، آن را به یک تجربه ای خوشایند برای هردویتان تبدیل کنید. درصورتی که تمایلی به کمک ندارد، او را مجبور نکنید.
 • والدین اغلب سهم بزرگی برای عکس های نوزاد و داشتن یک مجموعه ی نوزادی اختصاص می دهند. دفترچه ی مربوط به نوزادی کودک بزرگترتان را به او نشان دهید و پس از تولد نوزاد، آن را در معرض دید همه بگذارید. همچنین می توانید یک آلبوم عکس خانوادگی یا آلبوم عکس و بریده ی روزنامه برای فرزند بزرگترتان درست کنید تا متوجه شود که درست به اندازه ی نوزاد متولد شده برایتان مهم است.
 • حتماً اوقاتی را به تنهایی با فرزند بزرگترتان سپری کنید. همانطور که می دانید، داشتن یک نوزاد در خانه به صبر وتلاش بسیار نیاز دارد. کودک بزرگتر شما به راحتی می تواند احساس کند که نادیده گرفته می شود. اوقاتی را برای گذراندن با او پیدا کنید و به فعالیت های لذت بخشی بپردازید که قبلاً در گذشته با هم انجام می داده اید.
 • رفتار پرخاشگرانه را مورد اغماض قرار ندهید. اگر کودکتان نسبت به نوزاد پرخاشگری می کند، باید بلافاصله با دادن وقفه ی زمانی، با آن رفتار برخورد کنید. البته ، شما باید فرزندتان را برای رفتار مثبتی که با کودک دارد نیز تحسین کنید.

با بزرگتر شدن فرزندان

با بزرگتر شدن فرزندان، رقابت خواهر و برادری کماکان بخش عادی و معمول روابط بین خواهر و برادری را تشکیل می دهد. این اتفاق اغلب به این خاطر روی می دهد که فرزندان برای توجه والدین، جنگیدن بر سر تصاحب چیزی یا تلاش برای به نحوی بزرگتر جلوه دادن خود با یکدیگر رقابت می کنند. توصیه های زیر می تواند به شما درکاستن از رقابت و هم چشمی خواهر و برادری و تأثیرات منفی آن کمک کند:

 • کاملاً یکسان رفتار کردن با فرزندان غیر ممکن است. با این وجود شما باید سعی کنید به آنها بگویید که به ویژگی های منحصر به فردشان واقف هستید و دستاوردها و کمالات فردی آنها را می شناسید.
 • سعی کنید به طور منظم اوقاتی را به تنهایی با هریک از فرزندانتان سپری کنید. بکوشید فعالیت های مخصوص و درعین حال متفاوتی را با هریک از فرزندانتان داشته باشید.
 • زمان هایی را که فرزندانتان با هم هستند، مخصوصاً موقعیت های مشکل آفرینی که می تواند به آسانی تبدیل به جنگ و خشونت شود، بشناسید. از مهارت های توجه کردن و تحسین کردن استفاده کنید.
 • از مقایسه کردن فرزندان خود با یکدیگر اجتناب کنید. اگر چه هریک از فرزندان شما نقاط ضعف و قوت خود را دارد ، ولی نکته ی مهم آن است که آنها را بر طبق این نقاط ضعف و قوت با یکدیگر مقایسه نکنید.
 • سعی کنید درگیری های کوچک بین فرزندانتان را نادیده بگیرید. بگذارید آنها خودشان کار را به سرانجام برسانند. تنها درصورتی دخالت کنید که به یک درگیری فیزیکی یا بسیار بزرگی تبدیل شود.
 • هنگامی که فرزندانتان با هم بگومگو می کنند، معمولاً پیدا کردن شروع کننده ی آن غیرممکن است. مگر اینکه دقیقاً دیده باشید چه اتفاقی افتاده است و بدانید تنها یکی از کودکان مقصر است که دراین صورت مداخله می کنید. دراکثر موارد، هردو کودک در دعوا سهیم هستند. ممکن است ابتدا یکی از آنها دیگری را بزند اما بیشتر مواقع کودک دیگر هم او را اذیت یا تحریک کرده است. زمانی که درگیری روی می دهد، سعی کنید درباره ی آن صحبت نکنید. ابتدا به هردو کودک یک وقفه ی زمانی دهید تا به آنها فرصتی برای آرامش یافتن داده باشید. موضوع دعوا بعداً می تواند مورد بحث قرارگیرد. هدف شما درآن لحظه باید جداکردن کودکان و بازگشت خویشتنداری به آنها باشد. هنگامی که از وقفه ی زمانی به طور همزمان برای دو کودک استفاده می کنید، آنها را درمحل های جداگانه ای برای ماندن در وقفه ی زمانی قرار دهید تا نتوانند به بحث و درگیری خود ادامه دهند.
 • پس از وقفه ی زمانی ، از این درگیری به عنوان فرصتی برای یاد دادن مهارت های حل مسئله به کودکان استفاده کنید. سعی کنید آنها را به تشخیص مشکل و راه های برخورد مؤثرتر با چنین مشکلی در آینده وادار نمایید. کودکان کم سن و سال تر ممکن است نیاز به پیشنهاداتی داشته باشند. با بزرگتر شدن کودکان، آنها را تشویق کنید که خودشان پیشنهاداتی را ارائه دهند.
 • سعی کنید اراجیف را نادیده بگیرید. یک کودک اغلب وقتی احساس می کند که می تواند خواهر و برادرش را به دردسر اندازد، اراجیفی را درباره ی او به والدینش می گوید. در این هنگام ، به فرزندتان بگویید به سوی خواهر یا برادرش برگردد و سعی کنید با او روی این موضوع کار کنید. شما می توانید احساسات کودکتان را با گفتن چیزی مثل “می دانم که تو باید بسیار عصبانی شده باشی” مورد پذیرش قراردهید. همچنین می توانید از فرزندتان بپرسید، “فکر می کنی راه مناسب برای برخورد با این مسئله چیست؟” مطرح کردن این نوع پرسش برای حل کردن مسئله می تواند به فرزندتان برای چگونگی برخورد با آن موضوع کمک کند.

 

سحر پهلوان نشان

روانشناس تربیتی

 


گروه پزشکان جایروس (آلومینا) حاصل بزرگترین کار گروهی فوق تخصصی مغزواعصاب و روان

گروه پزشکان جایروس (آلومینا) حاصل بزرگترین کار گروهی فوق تخصصی مغزواعصاب و روان

مرکز شماره یک تهران (شریعتی تقاطع دولت ) واحد ویژه روانپزشکی و مشاوره

مرکز شماره یک تهران (شریعتی تقاطع دولت ) واحد ویژه روانپزشکی و مشاوره

شامل دپارتمان های روانپزشکی،روانشناسی،روانکاوی ، مشاوره و رواندرمانی، نوروفیدبک و بیوفیدبک :

تهران,خیابان دکتر شریعتی, روبروی خیابان دولت,کوچه امامزاده, نبش فروشگاه جامبو, پلاک 14, طبقه دوم واحد 8 (برای دیدن مسیر دسترسی از طریق نقشه گوگل اینجا کلیک کنید)

021-22648627

021-22636863

مرکز شماره یک تهران (شریعتی تقاطع دولت) واحد ویژه مغز و اعصاب و رواندرمانی

مرکز شماره یک تهران (شریعتی تقاطع دولت) واحد ویژه مغز و اعصاب و رواندرمانی

شامل دپارتمان های مغز و اعصاب، اختلالات خواب ( انجام و مشاوره تست خواب)،گفتار درمانی،رواندرمانی،درمان و مشاوره اختلالات جنسی

تهران,خیابان دکتر شریعتی, روبروی خیابان دولت,کوچه امامزاده, نبش فروشگاه جامبو, پلاک 14, طبقه دوم واحد 6 (برای دیدن مسیر دسترسی از طریق نقشه گوگل اینجا کلیک کنید)

021-22616377 

09024802196 

ساعات تماس :همه روزه (غیر از جمعه ها) 9 صبح الی 8 شب

مرکز شماره دو (شرق تهران) ویژه روانپزشکی ،مغز و اعصاب و مشاوره

مرکز شماره دو (شرق تهران) ویژه روانپزشکی ،مغز و اعصاب و مشاوره

شامل دپارتمان های مغزواعصاب,روانپزشکی،روانشناسی،مشاوره و رواندرمانی، نوروفیدبک و بیوفیدبک

تهران،بزرگراه رسالت، بعد از میدان رسالت به سمت شرق، نرسیده به چهار راه سرسبز، روبروی مسجد حجتیه،پلاک 686، واحد 2

77136229-77091723

ساعات تماس:همه روزه غیر از تعطیلات رسمی  9 صبح الی 7 شب

مرکز شماره سه (غرب تهران) ویژه روانپزشکی ،مغز و اعصاب و مشاوره و رواندرمانی

مرکز شماره سه (غرب تهران) ویژه روانپزشکی ،مغز و اعصاب و مشاوره و رواندرمانی

تهران، ميدان آزادی،به سمت بزرگراه محمدعلی جناح، ابتدای بلوار صالحی، كوچه جعفرنیا ،پلاك ٢١ ،طبقه ٤ ، واحد ١٦

021-66038295

09012941637

دپارتمان مغز و اعصاب،روانپزشکی،روانشناسی،مشاوره و رواندرمانی، نوروفیدبک و بیوفیدبک

ساعات تماس: همه روزه غیر از تعطیلات، 9 صبح الی 9 شب

مرکز زوج درمانی و سکس تراپی (شریعتی تقاطع قلهک)

مرکز زوج درمانی و سکس تراپی (شریعتی تقاطع قلهک)

تهران،خ شریعتی ،جنب بیمارستان ایران مهر، کوچه میری، ساختمان پزشکان جهانمهر ، واحد 4

برای مشاهده مسیر دسترسی از طریق نقشه گوگل اینجا کلیک کنید

شماره های تماس مرکز شماره چهار (شریعتی):

09035445828_ 26600456

ساعات تماس:همه روزه غیر از تعطیلات رسمی  9 صبح الی 7 شب

مرکز فوق تخصصی ارتوپدی, فیزیوتراپی و توانبخشی (واقع در شرق تهران)

مرکز فوق تخصصی ارتوپدی, فیزیوتراپی و توانبخشی (واقع در شرق تهران)

در این مرکز فوق تخصصی درمان درد های کمر و گردن به روش های غیر جراحی و کلیه خدمات تخصصی و پیشرفته توانبخشی و فیزیوتراپی انجام می شود. برای دیدن لیست کلیه مشکلاتی که در این مرکز درمان می شوند اینجا کلیک کنید.

تهران،بزرگراه رسالت، بعد از میدان رسالت به سمت شرق، نرسیده به چهار راه سرسبز، روبروی مسجد حجتیه،پلاک 686، طبقه پنجم، واحد 10

برای مشاهده مسیر دسترسی از طریق نقشه گوگل اینجا کلیک کنید

دپارتمان طب فیزیکی و توانبخشی،حرکات اصلاحی،ورزش درمانی،فیزیوتراپی,ارتوپدی (شایگان مهر)

صبح تا 3 بعد از ظهر:

77189615

09338178807

3 بعد از ظهر تا 9 شب:

77189675

09901865597

ساعات تماس:همه روزه غیر از تعطیلات رسمی  9 صبح الی 7 شب

مرکز فوق تخصصی کودک و خانواده بوجیکا (واقع در شمال تهران)

مرکز فوق تخصصی کودک و خانواده بوجیکا (واقع در شمال تهران)

در این مرکز فوق تخصصی درمان مشکلات کودک و نوجوان (اختلالات یادگیری، مشکلات رفتاری، افسردگی و اضطراب،مشکلات گفتار و زبان و… انجام می شود). برای درمان در این مرکز از روش های درمان های دارویی،غیر دارویی و گفتار درمانی، بازی درمانی، هنر درمانی و…استفاده می شود.

تهران، خیابان شریعتی، تقاطع خیابات دولت و شریعتی، ابتدای کوچه امامزاده، پلاک 14 واحد 7

تلفن جهت هماهنگی نوبت ویزیت و پاسخ به سوالات:  02122636858

ساعات تماس:همه روزه غیر از تعطیلات رسمی  9 صبح الی 7 شب

مرکز فوق تخصصی درمان های دارویی و غیردارویی وسواس (واقع در شرق تهران)

مرکز فوق تخصصی درمان های دارویی و غیردارویی وسواس (واقع در شرق تهران)

در این مرکز فوق تخصصی درمان وسواس و کلیه اختلالات مرتبط با وسواس بصورت فوق تخصصی و با ترکیب روش های دارویی و غیردارویی انجام می شود . برای درمان در این مرکز از روش های درمان های دارویی،غیر دارویی و…استفاده می شود. این مرکز تحت نظر دکتر مهدی هرمز پور روانپزشک، دکتر زینب طاهری متخصص مغزواعصاب و گروهی از روانشناسان می باشد. همچنین درمان مشکلات مغزواعصاب (سکته مغزی،ام اس، تشنج، سردرد و… ) هم در این مرکز انجام میشود.

تهران، خیابان دماوند،بین سبلان و وحیدیه،خیابان میرحسینی،ساختمان شهریار،پلاک 1، طبقه سوم، واحد 25

تلفن جهت هماهنگی نوبت ویزیت و پاسخ به سوالات:  77839404

ساعات تماس:همه روزه غیر از تعطیلات رسمی  9 صبح الی 7 شب

برای کسب اطلاعات بقیه شعب تهران و شهرستانها اینجا کلیک کنید.

اینترنت پر است از سایت هایی که مطالب پزشکی دارند اما مطالب این سایت ها چقدر معتبرند؟ 

سایت جایروس بزرگترین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی ،درمان و پیشگیری از بیماری های مغز و اعصاب و روان در کشور است که مستقیما توسط پزشکان متخصص و تیم درمانگران اعصاب (روانشناس،روانپزشک،گفتار درمانگر و…) مدیریت می شود. ما از سال 1388 آغاز کردیم و اکنون گروه پزشکان جایروس با معرفی برترین کادر درمانی در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات جسمی در حیطه های مغزو اعصاب و روان و ارتوپدی و توانبخشی و مشکلات روانپزشکی بزرگسالان و کودکان به شما کمک می کنند. استفاده از اطلاعات موجود در سایت رایگان است ولی لطفا کپی نکنید.

اگر خودتان روانشناس یا کادردرمانی حیطه مغزواعصاب وروان هستید و مایلید به تیم مجموعه پزشکان و درمانگران جایروس بپیوندید  برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

پس از تولد یک نوزاد، بسیاری از خواهر و برادرهای بزرگتر حسادت می کنند و ممکن است درجاتی از دشمنی و خصومت را نسبت به خواهر یا برادر تازه متولد شده ی خود نشان دهند. فرزندان دیگر همچنین ممکن است در رفتارهای خود پس رفت داشته باشند. برای مثال، اگر برای دستشویی رفتن آموزش دیده اند، پس از تولد نوزاد دوباره شروع به کثیف کردن خود می کنند. کودکان دیگر ممکن است با واپس کشیدن خود یا پرداختن به رفتارهای توجه طلبانه ای نظیر بهانه گیری و خواستن وقت بیشتر از والدینشان عکس العمل نشان دهند. این امر برای والدین…

مشاهده بازنگری

خلاصه: اگر راضی بودید 5 ستاره بدهید

User Rating: 4.9 ( 1 votes)

درباره سحر پهلوان نشان (روانشناس)

عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه