خانه / اختلالات خواب / تعبیر خواب مار چیست؟ دقیق ترین تعبیر روانشناسی خواب

تعبیر خواب مار چیست؟ دقیق ترین تعبیر روانشناسی خواب

تعبیر خواب مار چیست؟ دقیق ترین تعبیر روانشناسی خوابReviewed by دکترای روانشناسی جایروس on Mar 24Rating: 5.0تعبیر خواب مارتعبیر خواب مار سیاه، تعبیر خواب ماه زرد، تعبیر خواب مار قرمز و کلیه تعابیر خواب مرتبط با مار از منابع سنتی و مدرن و روانشناختی و اسلامی و...
tmp 27554 bivjdk4ciaa4ts0 jpg large 1561470998 - تعبیر خواب مار چیست؟ دقیق ترین تعبیر روانشناسی خواب

تفسیر خواب مار

تعبیر خواب مار از منظر روانشناسی چیست و آیا باید نگران باشیم؟

اگر خواب مار قرمز،سیاه یا خاکستری ببینیم چه تفسیری دارد؟

خواب دیدن در مورد مارها در همه فرهنگ ها کاملا رایج است.

اگر شما یک مار را در خواب ببینید و یا توسط یک مار گاز گرفته شوید، معنی آن بستگی به موقعیت فرهنگی و ذهنی شما دارد.

معانی متداول تعبیر خواب مار شامل: فریب، رابطه جنسی، شیطان، یا دانش است. اگر چه فرهنگ‌های مختلف و مذاهب گوناگون معانی نمادین متفاوتی را به مارها نسبت می‌دهند. در این مقاله، درباره برخی معانی متداول در مورد تعبیر خواب مارها صحبت خواهم کرد. ابتدا از دید سنتی (علمای قدیم خواب) سپس از دیدگاه روانشناختی (فروید و یافته های جدید تر)

ابتدا می پردازیم به تعابیر اسلامی و سنتی خواب مار و بعد از آن می پردازیم به تعابیر روانشناختی:

تعبیر خواب مار در اسلام

در اسلام، مار یک موجود شرور در نظر گرفته می‌شود و دیدن خواب مار یعنی در معرض خطر یا خطر ناشناخته قرار دارید.

 اگر در خواب مارها را دنبال کنید، مارها را گاز بگیرید،

 یا در خانه مار داشته باشید، 

چیزی وحشتناک در زندگی شما نیاز به توجه فوری دارد.

از طرف دیگر، رویا در مورد نفوذ در مارها و یا داشتن یک مار می‌تواند

 نشان‌دهنده قدرت شخصی و یا توانایی ویژه شما برای غلبه بر وضعیت‌های دشوار باشد

 

تعبیر کلی مار سیاه یا هر رنگی در خواب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار، دشمن پنهان می‌باشد.
اگر ببینی در خانه خودت مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد،
ولی اگر مار را در بیرون از خانه ببینی، تعبیرش دشمنی افراد غریبه است.

در تفسیر سنتی رنگ مار در خواب چه معنایی دارد؟

● مار سبز:  اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار است.
● مار زرد:  اگر مار زرد ببینی، یـعـنـی دشمنت شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.
● مار قرمز:  اگر مار قرمز ببینی، یـعـنـی دشمن تو خوش‌گذران و هوس باز است.
● مار سیاه:   اگر مارهای سیاه ببینید، تعبیرش دشمنان فراوان می‌باشد.
● مار سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.

درگیری با مار در تفسیر سنتی

ابن سیرین در تعبیر خواب مار می‌گوید:
اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد،
اگر مار بر تو غلبه کرد، یـعـنـی دشمن بر تو غلبه می‌کند،
ولی اگر تو بر مار غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که تو بر دشمن غالب و پیروز می‌شوی.
اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال دشمن را تصرف خواهی کرد
و اگر ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد.
اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.
جابر مغربی در تعبیر خواب مار می‌گوید: اگر ببینی ماری را گرفته‌ای ولی به تو صدمه نرسیده است،
یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و بر دشمن غلبه می‌کنی و به خواسته و مقصود خودت خواهی رسید .

 تعبیر سنتی ریختن مار

ابن سیرین می‌گوید:
اگر در خواب ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، تعبیرش این است که پادشاه یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی از آسمان مار می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

 ورود و خروج مار از بدن در تفسیر سنتی

جابر مغربی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا آلت مردانه یا مقعد تو ماری بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود
ابن سیرین نیز می‌گوید:
اگر ببینی از آلت مردانه تو مار بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مار وارد مقعد تو شده ، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.
 سایر موارد
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی و برتری می‌باشد.
اگر ببینی ماری مرده است، یـعـنـی آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود .

مار بزرگ (بوآ،پیتون و …) در تفسیر سنتی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.
اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.
اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، یـعـنـی با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی.
اگر ببینی مار بزرگی را کشتی و از گوشت آن خوردی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.
جابر مغربی می‌گوید:
اگر ببینی مار بزرگی تو را بلعیده است، یـعـنـی احتمال دارد دشمنت تو را به هلاکت برساند.طبیعی است که اینگونه تفاسیر در جامعه امروز معنای دیگری خواهند داشت چون مثل قدیم اینطور نیست که کسی بتواند به این راحتی به کسی آسیب بزند.
اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد،
یـعـنـی دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو درست و رو به راه می‌شود.
9498535 f520 - تعبیر خواب مار چیست؟ دقیق ترین تعبیر روانشناسی خواب

تعبیر خواب مار

معانی نمادین مهم مارها از منظر روانشناختی

برخی معانی نمادین مشترک برای مارها در یک رویا عبارتند از :

رشد شخصی: مارها اغلب نمایانگر تغییر در زندگی هستند.

اگر زندگی شما مشکل‌ دار است ، پس وقتی در مورد یک مار فکر می کنید ، ممکن است به آن فکر کنید که ذهن ناخودآگاه شما چگونه به شما کمک می‌کند که با کش‌مکش‌های زندگی خود کنار بیایید.

نگرانی‌های ناخودآگاه: مارها زمانی که احساسات شما از کنترل خارج می‌شوند در خواب ظاهر خواهند شد.

مارها چیزهایی را که از آن‌ها می‌ترسید نشان می‌دهند.

نماد جنسی : مار می‌تواند نماد جنسی باشد:

آیا شما نیاز جنسی خود را سرکوب می‌کنید؟ احساس ناتوانی جنسی می‌کنید؟

خواب مار ممکن است به کمبود جنسی و یا خواسته‌های جنسی تان اشاره کند.

رویا در مورد گزیده شدن توسط یک مار چه معنی می دهد؟

اگر خواب در مورد نیش زدن مار دیدید ، به معنی یکی از موارد زیر است:

ضمیر ناخودآگاه شما سعی می‌کند یک سیگنال برای شما بفرستد:

مثلا چیزی از گذشته شما شما را اذیت می‌کند، و شما آگاهانه یا ناخودآگاه آن را نادیده می‌گیرید.

در وضعیت فعلی خود احساس ناتوانی می‌کنید یا حس می کنید به دام افتاده اید.

شما یک رابطه بد یا یک مشکل اجتماعی دارید.

فردی در زندگی شما خطرناک و سمی است و سعی در پر کردن ذهن شما با افکار زهرآگین دارد.

رویای دیدن یک مار در خانه یا تخت خواب

اگر در خانه خود مار می بینید، ابتدا باید به این فکر کنید که خانه تان نماینده چیست .

این خانه می تواند سمبل خانه واقعی تان باشد و همچنین ممکن است سمبل خانواده شما، مسئولیت‌های شما، امور مالی شما و یا بخش‌های ذهن شما باشد.

خواب در مورد یک مار در خانه شما می‌تواند به معنی یکی از موارد زیر باشد:

  • شما در خانواده تان مشکل دارید. شما ممکن است با یکی از کودکان خود دعوا کرده باشید ، یا فکر می‌کنید همسر شما به شما خیانت می‌کند.
  • اگر با خانواده خود زندگی نمی‌کنید، ممکن است مار احساسات بد شما را نسبت به یک هم‌اتاقی یا میهمان خانه نشان دهد.
  • شما مشکلات مالی دارید.
  • شما سعی دارید اسباب کشی کنید و از خانه فعلی خود ناراضی هستید.

تعبیر رنگ مارها در خواب

خواب مار قرمز ممکن است هشداری باشد 

برای دور ماندن یا توقف کاری که در حال حاضر انجام می‌دهید.

خواب مار سبز می‌تواند به شما بگوید 

که رفتن به جلو ایمن است و ترس شما بی‌مورد است.

خواب مار زرد ممکن است به شما توصیه کند که با احتیاط عمل کنید.

 

رویای فرار کردن از دست مار

وقتی در مورد تعقیب شدن توسط مار فکر می‌کنید، احتمالا ترس و وحشت را احساس می‌کنید.

این احساسات را می توان به این دلایل تجربه کرد:

  • شما از یک موقعیت ناخوشایند اجتناب می‌کنید و ذهن ناخودآگاه شما انتظار دارد که با آن مقابله کنید. شاید شما از کار کردن در محل کار، یک درمان پزشکی ضروری و یا چیز دیگری که باید انجام شود دوری کنید.
  • شما می‌خواهید حرف واقعی دلتان خود را بیان کنید اما شما به عقب نگاه می‌کنید تا به کسی آسیب نرسانید. به عنوان مثال، شما قصد داشتید که رابطه تان را با شریک عشقی خود تمام کنید، و نگران واکنش شریک تان هستید.
  • شما در شرایط سختی گرفتار هستید و انتخاب‌های دشواری دارید. به عبارت دیگر، شما احساس می‌کنید که به دام افتاده‌اید.

تعبیر زیگموند فروید و  کارل یونگ از خواب مار 

فروید و یونگ هر دو روانکاو بودنددر حالی که فروید ، رویاها را به عنوان بیان ناخودآگاه شخصیمی‌بیند

 یونگ آن‌ها به ضمیر ناخودآگاه جمعی،

 براساس الگوهای  الگوهای فرهنگی و مذهبی نسبت می دهد.

در تفسیر فرویدی خواب مار شاید بیشتر به کودکی فرد رجوع شود

و در تفسیر یونگی بیشنر به زمینه های فرهنگی مذهبی فرد توجه می شود.

تفسیر کلی مارها در رویاها

بسیاری از رویاها ، واکنش ناخودآگاه  شما به وقایع گذشته و حال هستند.

 اگر هر گونه خاطرات آزار دهنده در کودکی داشته باشید،

ممکن است به عنوان یک مار در خواب دیده شوند

سعی کنید مشکلات مزمن روحی گذشته خود را با یک روانشناس مطرح کنید

چون اگر به آن‌ ها رسیدگی نشود

 این مسائل به رویاهای شما تبدیل خواهند شد.

 

نمونه برخی خواب های مار که با ما در میان گذاشته اید:

  • خواب دیدم که با یه زن غریبه در حال راه رفتن هستم ( در بیداری ، من خیلی از مارها می‌ترسم ) اما در خواب ترسو نبودم، در خواب من و این زن توسط بسیاری از انواع ماره‌ای مختلف احاطه شده بودیم.
  • خواب یک مار سیاه را می‌دیدم که دور بدن برهنه من می‌چرخید ، به خصوص وقتی که در خواب راه می‌رفتم و خیلی ترسیده بودم ، یک مار بزرگ هم در پشت من حرکت می‌کرد و دنبالم می کرد.
  • خواب دیدم که سوار قایق شده‌ام و از روی یک درخت روی من یک مار افتاد، جیغ زدم و خودم را از خواب بیدار کردم. رنگش را دقیقا یادم نمیاد اما فکر می‌کنم زرد بود.

شما هم اگر خواب مار دیده اید در پایین همین مقاله بنویسید، شاید بتوانیم در تعبیر خواب مار به شما کمک کنیم.

بهترین پیشنهادات برای شما

اگر مطلب مفیدی بود، از منو زیر برای دوستانتان ارسال کنید

 

گروه پزشکان جایروس (آلومینا) حاصل بزرگترین کار گروهی فوق تخصصی مغزواعصاب و روان

گروه پزشکان جایروس (آلومینا) حاصل بزرگترین کار گروهی فوق تخصصی مغزواعصاب و روان

Untitled 206x300 - تعبیر خواب مار چیست؟ دقیق ترین تعبیر روانشناسی خواب

 

برای کسب اطلاعات تماس و اخذ نوبت از کلیه شعب تهران و شهرستانها اینجا کلیک کنید. 

سایت جایروس بزرگترین سایت و بهترین مرکز تخصصی اطلاع رسانی ،درمان و پیشگیری از بیماری ها با تمرکز ویژه بر مشکلات مغز و اعصاب و روان در کشور است که مستقیما توسط پزشکان متخصص و تیم درمانگران اعصاب (روانشناس،روانپزشک،گفتار درمانگر و…) مدیریت می شود. ما از سال 1388 آغاز کردیم و اکنون گروه پزشکان جایروس با معرفی برترین کادر درمانی در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات جسمی در حیطه های مغز و اعصاب و روان و ارتوپدی و توانبخشی و مشکلات روانپزشکی بزرگسالان و کودکان به شما کمک می کنند.

تعبیر خواب مار از منظر روانشناسی چیست و آیا باید نگران باشیم؟ اگر خواب مار قرمز،سیاه یا خاکستری ببینیم چه تفسیری دارد؟ خواب دیدن در مورد مارها در همه فرهنگ ها کاملا رایج است. اگر شما یک مار را در خواب ببینید و یا توسط یک مار گاز گرفته شوید، معنی آن بستگی به موقعیت فرهنگی و ذهنی شما دارد. معانی متداول تعبیر خواب مار شامل: فریب، رابطه جنسی، شیطان، یا دانش است. اگر چه فرهنگ‌های مختلف و مذاهب گوناگون معانی نمادین متفاوتی را به مارها نسبت می‌دهند. در این مقاله، درباره برخی معانی متداول در مورد تعبیر خواب مارها صحبت خواهم کرد. ابتدا از دید سنتی (علمای قدیم خواب) سپس از دیدگاه روانشناختی (فروید و یافته های جدید تر) ابتدا می پردازیم به تعابیر اسلامی و سنتی خواب مار و بعد از آن می پردازیم به تعابیر روانشناختی: تعبیر…

مشاهده بازنگری

خلاصه: اگر خوشتان آمد ستاره بدهید

User Rating: 4.83 ( 2 votes)
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه