آیا احساس افسردگی معادل با بیماری افسردگی است؟

آیا احساس افسردگی معادل با بیماری افسردگی است؟Reviewed by دکتر ندا فرزانه روانپزشک و رواندرمانگر on Sep 29Rating: در متن زیر توضیحاتی توسط خانم دکتر ندا فرزانه روانپزشک در مورد تفاوت بین احساس افسردگی با بیماری افسردگی بیان شده است. -آیا احساس افسردگی معادل با بیماری افسردگی است؟ -اگر فردی بگوید هرگز احساس افسردگی وملال … ادامه خواندن آیا احساس افسردگی معادل با بیماری افسردگی است؟